Khi phát sinh đơn hàng từ link chia sẻ
nhận tích lũy tối đa 0.8% ~ 6.4% .
Fptshop

Điện thoại, laptop, tablet, phụ kiện chính hãng.

Hoàn 0.8% ~ 6.4%

Mua
Quan tâm
Thông tin nhà cung cấp
Điều kiện công nhận đơn hàng
Đơn hàng thành công: là đơn hàng được khách hàng hoàn tất việc thanh toán đầy đủ giá trị của đơn hàng và không từ chối nhận hàng hoặc không hủy hoặc trả hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng thành công.
Giới hạn đơn hàng trong thời gian lưu cookie (First Order + Last Click)

Chính sách cookie
Thời gian lưu cookie: 30 ngày tính từ thời điển khách hàng click link quảng cáo. Trong khoảng thời gian này, tất cả các đơn hàng phát sinh đều được ghi nhận là kết quả thành công.