MÃ GIẢM GIÁ

 • 1.6% ~ 4%
 • KLKMCRAL
  DISCOUNT
  3%
  Giảm giá 3% cho 1 số dịch vụ tàu khi đi du lịch từ 15USD thanh toán
 • DISCOUNT
  150K
  Khuyến mãi giảm 150K cho hóa đơn đầu tiên từ 1.5tr thanh toán