FAQ

Toàn bộ
Sự kiện
Cashback
Hội viên
Q
[Tài khoản] Các giao dịch của tôi qua Lastsave có được đảm bảo an toàn không?
Q
[Cashback] Nếu tôi hủy hoặc trả đơn hàng đã mua thì sao?
Q
[Cashback] Cashback có thể rút là gì?
Q
[Cashback] Chia sẻ thì có được tích lũy Cashback không?
Q
[Cashback] Cashback để lâu có bị mất không?
Q
[Hội viên] Làm thể nào để xóa tài khoản?
Q
[Cashback] Tôi có nhiều tài khoản thì có thể tích hợp Cashback lại được không?
Q
[Sự kiện] Khi sử dụng mã giảm giá hoặc coupon giảm giá thì có được hoàn tiền không?
Q
[Hội viên] Làm sao để tham gia Lastsave? Các dịch vụ của Lastsave có miễn phí không?
Q
[Hội viên] Vì sao tôi nên tham gia Lastsave?
Q
[Cashback] Tại sao tôi lại được hoàn tiền sau mỗi giao dịch?
Q
[Cashback] Bao lâu sau khi mua hàng thì tiền hoàn của đơn hàng được cộng vào tài khoản của tôi?
Q
[Cashback] Số tiền nhận được đang trong tình trạng xử lý là như thế nào?
Q
[Cashback] Đơn hàng mua thành công nhưng không được tính cashback?
Q
[Hội viên] Hướng dẫn cách tạo link sản phẩm bằng chức năng chia sẻ link